İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Hukuk Büromuz, hem çalışanlar hem de işverenler için iş hukuku alanında kapsamlı profesyonel danışmanlık ve hukuki hizmetler sunmaktadır. Şenel Hukuk Bürosu olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Sektöre özel iş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve revizesi
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku'ndan doğan işçi alacak davaları, işe iade davaları, hizmet tespit davaları veya sair uyuşmazlıklarda dava avukatlığı hizmeti sunulması
  • Duruma özgü bildirim, tutanak ve savunma yazıları gibi evrakların düzenlenmesi
  • İş kazası ve hastalıklarına özgü cezai ve hukuki sorumluluklar konularında danışmanlık
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıkların çözümü, müvekkillerin dava ve arabuluculuk sürecinde temsil edilmesi