İflas ve Konkordato Hukuku

Şenel Hukuk Bürosu olarak, mali açıdan sıkıntıda olan şirket ve şahıslara iflas, konkordato ve yeniden yapılandırma süreçlerinde ihtiyaçları doğrultusunda hukuki çözüm ve hizmetler sunuyoruz. Bu alandaki bazı hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Müvekkillerimize iflas, konkordato ve yeniden yapılandırma süreçlerinde hukuki danışmanlık ve temsil hizmetlerinin sunulması
  • Alacakların tahsili amacıyla hukuki işlemlerin yürütülmesi
  • Şirket/ şahsılar aleyhine açılan icra takiplerine karşı, gerekli koruyucu hukuki işlemlerin yapılması
  • Borçların ödenmesine ilişkin alacaklılarla müzakerelerin yürütülmesi ve protokollerin düzenlenmesi, müvekkillerimize alacaklılar kurulu ve alacaklılar toplantısında hukuki danışmanlık verilmesi