Tanıma ve Tenfiz Davaları

Yabancı devlet mahkemeleri tarafından verilen mahkeme kararları tanıma ve tenfiz sürecinden geçirilmek suretiyle bir başka ülkede kesin hüküm ve kesin delil etkisine sahip olur.  Şenel Hukuk Bürosu olarak; yabancı mahkemeler tarafından verilen, boşanma, aile hukukundan ya da ilgili başka kanundan doğan yabancı mahkeme kararların tanınması ve tenfizi hususlarında hukuki hizmetler sunmaktayız.