Miras Hukuku

Hukuk Büromuz müvekkillerine miras hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümünde destek vermektedir. Bu alanda sizlere şu konularda yardım olabiliriz:

  • Vasiyetnamelerin hazırlanması, vasiyetnamelerin açılması ve vasiyetin iptali
  • Mirasın reddi ve mirastan feragat
  • Terekenin tespiti ve paylaştırılması
  • Miras paylarını ihlal eden ve azaltan tasarrufların tenkis ve iptali
  • Miras Hukukundan doğan ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları